Hara Mahadeva Songs

Lyrics

Section A:
hara hara hara hara Mahadeva, hara hara hara hara Mahadeva
shiva shiva shiva shiva sada shiva, shiva shiva shiva shiva sada shiva
om hara hara hara hara Mahadeva, hara hara hara hara Mahadeva
(x2)

om namo namo nama shivaya (x4)

Section B:
brahma vishnu surarchithaya, om namo namo nama shivaya (x2)
uma ganesha sharavana sevita, om namo namo nama shivaya (x2)
om namo namo nama shivaya (x4)

Chords